khuyến mãi giảm giá với các sản phẩm xe tmt sino truck

BẢNG TỔNG HỢP CÁC XE MỚI ĐANG ĐƯỢC CHIẾT KHẤU (NGÀY 03/06/2017)
TT Tên xe Tải trọng Tổng mức hỗ trợ cho 50 khách hàng đầu tiên Công văn số Số lượng xe đã được CK
1 TMT KC11885T2
(Cabin D912)
8,37T 17,000,000 CV 206 ngày 7/3/2017 27
2 TMT KC6650D2
(Cabin D912)
4,9T 10,000,000 CV 206 ngày 7/3/2017 45
3 TMT KC11890D2
(Cabin D912)
8,65T 15,000,000 CV 206 ngày 7/3/2017 51
4 TMT KC13285D
(Cầu dầu)
8,4T 17,000,000 CV 1516 ngày 15/12/2016 29
5 TMT DF13285D 8,4T 17,000,000 CV 1516 ngày 15/12/2016 4
6 TMT/ST7535T 3.5T 7,000,000 CV 1330 ngày 14/10/2016 16
7 TMT/ST10585T 8.5T 20,000,000 CV 1330 ngày 14/10/2016 31
8 TMT/ST10590D 8,6T 10,000,000 CV 18 ngày 10/1/2017 22
9 TMT SUPER ACE-P/10TL Động cơ Xăng 0,99T 8,000,000 CV 1196 ngày 14/9/2016 9
10 TMT/ST9675T 7,5T 5,000,000 CV 460 ngày 27/4/17 0

Trả lời

Call Now Button